Thiết bị kiểm tra cường độ bê tông- Model Windsor Probe Z-WP

Thiết bị xác định cường độ bê tông thông thường và bê tông chất lượng cao tại hiện trường

  • Thiết bị xác định cường độ bê tông thông thường và bê tông chất lượng cao tại hiện trường
  • Thiết bị đo cho hiệu suất và độ chính xác cao.
  • Khả năng đo cường độ bê tông lên đến 17000 psi (110 Mpa).
  • Khả năng lưu trữ dữ liệu đo và kết nối với máy tính truyền dữ liệu
  • Sử dụng an toàn, không có tai nạn khi nổ súng và không có sự giật súng
  • Sử dụng dễ dàng, nhanh chóng và kinh tế
  • Xác định cường độ phát triển của bê tông; nâng cao độ an toàn, đảm bảo chất lượng và giảm giá thành
  • Giám sát cường độ bê tông để kịp thời đại tu, sữa chữa bê tông lâu năm
  • Phù hợp theo tiêu chuẩn ASTM C-803, ACI 347-78, BS 1881 #207, ANSI A. 10-3.

Product Downloads

Download Language File Type
Windsor Probe Z-WP Brochure English PDF
Windsor Probe Z-WP Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật