Thiết Bị Kiểm Tra Cáp Thép Tự Động Intros-Auto

Tốc độ kiểm tra nhanh, độ nhạy, độ chính xác cao

  • Tốc độ kiểm tra nhanh, độ nhạy, độ chính xác cao
  • Phân tích tự động và dựa trên tiêu chuẩn đánh giá và loại bỏ
  • Phù hợp cho việc giám sát dây cáp
  • Phù hợp trong môi trường chống cháy nổ

Product Downloads

Download Language File Type
INTROS-AUTO Catalog English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật