Thiết bị hạ thế kiểm tra khuyết tật lớp sơn- Model LVPD1

Thiết bị sử dụng một miếng xốp ẩm ướt,cung cấp một phương pháp kiểm tra nhanh hiệu quả mà không cần phá hủy lớp nền lên tới 500 micro

  • Là thiết bị dò tìm khuyết tật với điện áp thấp
  • Thiết bị sử dụng một miếng xốp ẩm / ướt,cung cấp một phương pháp kiểm tra nhanh hiệu quả mà không cần phá hủy lớp nền, chiều dày lên tới 500μm
  • Thiết bị cung cấp 6 dải đo cài đặt sẵn, màn hình LCD với tính năng hiển thị 2 dòng với 8 kí tự, hiển thị được điện áp đo kiểm và rò ri hiện tại bằng microampe.
  • Hiển thị tình trạng pin và các tùy chọn có sẵn đang được người sử dụng lựa chọn.
  • Thiết bị có tính năng tự kiểm tra sự cấp điện năng để xác minh máy đang hoạt động một cách chính xác, tăng độ tin cậy trong kết quả kiểm tra. Thiết bị có tính năng đóng mạch lặp đảm bảo kiểm tra với điện áp tốt nhất.
  • Đơn giản và dễ sử dụng
  • Tự động tự kiểm tra, đảm bảo phát hiện chính xác
  • Nhiều điện áp thử nghiệm
  • Hiển thị mức độ Pin
  • Báo động bằng âm thanh và hình ảnh

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật