Kiểm tra- Thử nghiệm

Cảm biến nhiệt độ chuẩn STS Series

Dải làm việc rộng, độ ổn định cao, độ chính xác cao, tương thích với DTI-1000, DTI-050, RTC series, PTC series

TS-050 A/B:

 • Dải nhiệt độ: -50 đến 400 °C
 • Cấp chính xác
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại:      0.005 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 22mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in) hoặc 6.35mm (0.25in)
 • Đầu kết nối:  4 dây, REDEL

Model STS-100 A/B:

 • Dải nhiệt độ: -150 đến 650 °C
 • Cấp chính xác
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại: 0.002 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 40mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in) hoặc 6.35mm (0.25in)
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO/ REDEL/ Banana

Model STS-102 A:

 • Dải nhiệt độ:      -50 đến 155 °C
 • Cấp chính xác:
  • Độ trễ @ 0°C:  ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.025 °C
  • Độ lặp lại:0.002 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 30mm
 • Đường kính sensor: 4mm (0.16in)
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO hoặc REDEL

Model STS-103:

 • Dải nhiệt độ: -50 đến 400 °C
 • Cấp chính xác:
  • Độ trễ @ 0°C: ± 0.01°C
  • Độ ổn định dài hạn @ 0°C: typ. 0.014 °C
  • Độ lặp lại: 0.005 °C
 • Loại sensor: Pt100
 • Chiều dài phần tử sensor: 6mm
 • Đường kính sensor: 3mm
 • Đầu kết nối: 4 dây + giáp, LEMO/ REDEL/ Banana
Overview
Temperature range -50 to 400°C / -58 to 752°F
Accuracy Hysteresis * @0°C / 32°F 0.01°C / 0.02°F
Long term stability ** @0°C / 32°F typ. 0.014°C / 0.025°F
Repeatability * 0.005°C / 0.009°F
Sensing element Type Pt100
Length 22 mm / 0.9 in
Temperature coefficient α100=0.00385 1/°C
Minimum immersion depth STS-050 A (4 mm / 0.16 in) 60 mm / 2.36 in
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in) 90 mm / 3.54 in
Self-heating effect 0.04°C/mW / 0.07°F/mW
Response time STS-050 A (4 mm / 0.16 in): τ0.5 (50%) 7 seconds
STS-050 A (4 mm / 0.16 in): τ0.9 (90%) 17 seconds
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in): τ0.5 (50%) 11 seconds
STS-050 B (6.35 mm / 0.25 in): τ0.9 (90%) 30 seconds
Electrical connections Cable 4 wire
Connection REDEL goldplated
Insulation resistance @ 23°C / 73°F 100 Gohm
@ 400°C / 752°F 70 Mohm
Outer tube AISI 316
Operating conditions Sensor, connection, and cable Max. 70°C / 158°F
Storage temperature -20 to 70°C / -4 to 158°F
Humidity 0 to 90% RH
Protection class DIN 40050 IP-50

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ