Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo độ nhám cầm tay đơn giản Surtronic Duo

Surtronic Duo là máy đo độ nhám cầm tay đơn giản chỉ cần 1 cú click là có thể đo được các thông số độ nhám như Ra, Rz, Rp, Rv, Rt và đồ thị độ nhám trên màn hình
  • Thiết kế 2 phần đo và hiển thị/ điều khiển riêng biệt tách rời nhau nên có thể sử dụng linh hoạt và nhanh chóng
  • Công nghệ Bluetooth – Giao tiếp nhanh và tin cậy giữa bộ phận hiển thị/ điều khiển và phần đo
  • Hiển thị đồ họa mặt cắt trên màn hình LCD 2.4” cho phép chỉ ra vùng đo rõ ràng và các thông số cơ bản của độ nhám bề mặt

 

Overview
Instrument performance Surtronic® Duo
Gauge Resolution 0.01 μm (0.4 μin) 0.01 μm (0.4 μin)
Measurement Range (Ra) Up to 40 μm (1600 μin) Up to 40 μm (1600 μin)
Range (Rz, Rv, Rp, Rt) Up to 199 μm (7800 μin) Up to 199 μm (7800 μin)
Repeatability 2 % of value + noise
Accuracy 5 % of reading + 0.1 μm (4 μin)
Noise 0.02 μm (0.8 μin)
Calibration Process Automated software calibration routine
Standard Able to calibrate to ISO 4287 Roughness Standards
Parameters Standards ISO 4287
ISO 4287 (Roughness) Ra, Rz, Rp, Rv, Rt, Rz1max, Rsk, Rq, Rku
ISO 4287 (Primary) Pa, Pz, Pp, Pv, Pt
Technical Surtronic® Duo
Data output On-screen Up to 5 results per page, selectable on-screen graph
Battery Charger Mini USB 5V 1A 110-240 VAC 50 / 60 Hz
Charging time 4 hours
Power Battery life > 10,000 measurements per charge
  Standby time 5,000 Hours
  InstantOn Max 5 sec from standby to ready to measure
  Auto-sleep function 5 minutes
Instrument capability Surtronic® Duo
Pick-up assembly Pick-up type Piezoelectric
Stylus type Diamond, Radius 5 μm (200 μin)
Gauge Gauge force Skidded
Measurement type Skidded
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ