Thiết bị đo độ cứng Vicker kết hợp với Camera- Model TIV

Thiết bị đo độ cứng sử dụng camera kết hợp với đầu đo Vicker đo tốt trên các vật liệu kim loại và phi kim loại. Màn hình màu cảm biến với hiể...

  • Phương pháp đo Vicker kết hợp với thông số đường chéo và chiều sâu vết lõm để đánh giá kết quả đo
  • Kiểm tra tất cả các vật liêu như kim loại, phi kim loại, thuỷ tinh, gốm, nhựa và lớp phủ mà không cần mẫu tham chiếu.
  • Kết quả đo được hiển thị cùng hình ảnh và thông số của vết lõm do đầu đo tạo ra
  • Kết quả được lưu trữ và hiển thị theo dạng số, đường biểu diễn hay giản đồ đồ thị
  • Kêt quả đươc lưu trữ và chuyên đổi đơn vị độ cứng khác nhau phù hợp theo tiêu chuẩn: DIN 50-150 và ASTM E-140
  • Màn hình cảm ứng kết hợp với các phím chức năng giúp cho việc sử dụng, cài đặt nhanh chóng và linh hoạt
  • Phần mềm quản lý dữ liệu thông minh và thân thiện
  • Đáp ứng được mọi yêu cầu cho việc kiểm tra như kiểm tra ảnh hưởng nhiệt của vùng hàn, chất phủ bề mặt, bề mặt cứng, khối cứng, những vật có kích thước nhỏ và nhẹ như đầu bánh răng, trục, nhông...

Product Downloads

Download Language File Type
TIV Brochure English PDF
TIV Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật