Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết Bị Kiểm Tra Độ Cứng Rockwell Model MRS SERIES

Là dòng máy kiểm tra độ cứng tự động theo phương pháp Rockwell, Superficial Rockwell, tự động với khả năng kiểm tra mẫu lớn hoặc nhỏ, tuân thủ theo tiêu chuẩ...

Là dòng máy kiểm tra độ cứng Rockwell, Rockwell bề mặt tự động trung bình với khả năng kiểm tra mẫu lớn và đầu đo có thể điều chỉnh linh hoạt với mẫu đo, thích hợp sử dụng cho các nhà xưởng và cơ sở sản xuất chi tiết lớp…

  • Thiết bị kiểm tra tự động cho các phương pháp kiểm tra độ cứng : Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell, Vickers và Shore.
  • Tiêu chuẩn đáp ứng : EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-2240 / JIS.
  • Thiết bị đo hoàn toàn tự động.
  • Sử dụng phần mềm CLOSED LOOP của AFFRI để kiểm soát sự rung động khi đo.
  • Độ lặp lại khi đo rất cao, hệ thống kẹp mẫu độc quyền tránh va chạm khi đo.
  • Độ chính xác khi đo rất cao.
  • Không bị ảnh hưởng bởi thao tác người đo.

 

250MRS

3332MRS

3332MRSA

3302MRSA

Tiêu chuẩn đáp ứng

EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / EN-ISO 2039 / EN-ISO 868 / ASTM E-18 E-10 / ASTM E-384 / ASTM E-2240 / JIS

Bàn làm việc

------

330x390 mm

 

Đầu đo dịch chuyển được hành trình

0/50 mm

------

0/50 mm

Chiều cao đặt mẫu

 

0/300 mm

0/700 mm (Hoặc theo yêu cầu )

 

Hành trình đầu đo

190mm

200mm

Độ chính xác

Tốt hơn 0.2%

 

Tải ban đầu

29.4 - 98.1 N (3 - 10 kgf)

 

Khả năng kiểm tra thực

Rockwell: HRC - HRA - HRD - HRB - HRF - HRG - HRL - HRM - HRR

Superficiale Rockwell: HRN - HRT

Brinell HBWT: HB30 - HB10 - HB5 - HB2.5 MPa (F/D2)

Vickers - Knoop (Only indentation): HV1 - HV3 - HV5 - HV10 - HV15 - HV20 - HV30 - HV50 - HV100

Shore A - D

 

Xuất dữ liệu

Cổng RS 232 C (USB theo yêu cầu của khách hàng)

 

Nguồn cung cấp

110 or 220 V / 50÷60 Hz

 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ