Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo độ cứng di động -Model RSD MAG

Thiết bị đo độ cứng di động với chân đế có nam châm từ hỗ trợ đo, áp dụng các phương pháp đo Rockwell, Superficial Rockwell, Brinell và Vickers.
Dễ sử dụng:
Portable Rockwell hardness test in production department Kéo cần gạt tải lực, kết quả độ cứng sẽ xuất hiện trong vài giây. Đơn giản và dễ sử dụng mà không cần bất kỳ sự chuẩn bị cụ thể nào của người vận hành:
  1. Xác định khu vực kiểm tra và đặt máy đo độ cứng trên mẫu, bất kể kích thước hoặc hình thù
  2. Khóa chân đế, nam châm từ sẽ bám mạnh mẽ vào mẫu thử trong toàn bộ chu trình thử nghiệm
  3. Bắt đầu thử nghiệm và sau 4 giây, kết quả sẽ xuất hiện trên thang đo hiển thị hoặc thước đo số.

Kẹp an toàn trên bất kỳ bề mặt nào, từ tròn đến phẳng, với sự tự phân bổ của đầu nối với trục đo. Máy kiểm tra độ cứng này đảm bảo độ chính xác và độ lặp lại cao nhất ở mỗi phép đo.

 

AFFRI SYSTEM

Hardness tester Closed Loop

Lực tải được áp dụng thông qua bộ cảm biến tải Load Cells và được kiểm soát điện tử  trong Vòng lặp kín "Closed Loop" với tần số dao động 1KHz, đảm bảo đường tuyến tính hoàn hảo trong mọi dải lực. Kết quả không bị ảnh hưởng bởi sự khung động, lỗi người vận hành, phương hướng, hoặc rắc rối như hệ thống Tải trọng Tĩnh "Dead Weight" hoặc các loại máy đo khác.

REPEATABILITY AND REPRODUCIBILITY

Hardness tester repeatability and reproducibility

Trong qua trình đo nếu mẫu không được ổn định (bị lún, lệch một bộ phần bởi chân mẫu không vững trên bàn làm việc), hệ thống AFFRI sẽ di chuyển đầu đo theo mẫu (trong khoảng  nhất định để hoàn thành kiểm tra mà không bị mất đi sự tiếp xúc với bề mặt mẫu.

Khả năng đo chính xác cao cho dù là người lần đầu vận hành, ngay cả trong điều kiện khó khăn, loại bỏ sự cần thiết phải lặp lại phép thử nhiều lần. Dữ liệu tái lập và lặp lại thuộc top đầu trong lĩnh vực này.

SOFTWARE RSD

The software controls the whole instrument during the entire cycle avoiding operator errors

Rockwell software

Set of the hardness test method

Rockwell software1

Measurement settings

Rockwell software2

Storable and printable statistics

Rockwell Integral software3

Results, average and conversion

FROM PORTABLE TO BENCH-TOP

From portable to bench top

To convert the RSD MAG from a portable to regular bench top hardness tester, based on your needs, it can be combined with two different size of stand support, 670H or 460L. This system fully conforms to hardness testing standards and allows testing in laboratory on small pieces and prepared samples without the need uf buying another hardness tester. Hardness measurements will result fast and easy as an AFFRI bench tester including the sample clamping system and the auto compensation of deflection thank's to indenter and

Portable Rockwell hardness test on gears

Accurate hardness measurements even on unstable, dirty or oily samples. The clamping hood applies constant pressure and prevent from accidentaly samples movements during the test cycle.

CLAMPING SYSTEM
50 MM OF INDENTER AND CLAMPING HOOD STROKE
Portable Rockwell hardness tester RSDMAG corsa The measuring head follows the sample even in case of structural deflection. Easy and fast hardness measurements on different thicknesses without acting on the elevating screw.

HARDNESS TESTER MODELS:

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 30
RSDMAG/30-D2
RSDMAG/30-D4

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 50
RSDMAG/50-D2
RSDMAG/50-D4

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 55
RSDMAG/55-D2
RSDMAG/55-D4

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 70
RSDMAG/70-D2
RSDMAG/70-D4

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 80
RSDMAG/80-D2
RSDMAG/80-D4

 

COMPONENTS:

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG base1
SMX30
300mm magnetic base for HR/HB measures up to 20mm sample’s thickness

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG base2
SMX50
500mm magnetic base for HR/HB measures less than 20mm sample’s thickness

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG base3
SMX55
Magnetic base with 10mm horizontal stroke sliding head for multi indentation

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG base4
SMX70
Double magnetic clamping base for big or small diameters round shape samples

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG base5
SMX80
Chain clamping base for non ferrous samples

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 670H
670H
High stand support:
Height capacity 390 mm
Depth capacity 232 mm

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG 460L
460H
Regular stand support:
Height capacity 180 mm
Depth capacity 204 mm

Durometro Portatile Durezza Rockwell RSDMAG testa
Tester head:
RSDMAG-D2 
588,4-1839 N (60-187,5 kgf)
RSDMAG-D4
147,1-441,3 N (15-45 kgf)

 

 

N.B. The RSDMAG head can be assembled, as it is, on any of our manual hardness terster’s stand supports (206/330/331).
See stand supports...

 

 

RSDMAG D2

RSDMAG D4

Tiêu chuẩn

EN-ISO 6506 / EN-ISO 6508 / ASTM E-18 / ASTM E-10

Khoảng cách mũi thử di chuyển

0/50 mm

Lực tải ban đầu

RSD: 98.1 N (10 kgf)

RSD: 29.42 N (3 kgf)

Lực tải thử nghiệm

Rockwell: 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf) 

Vickers: 98.07 - 980.7 N (10 - 100 kgf)

Brinell: 98.07 - 612.9 - 1226 - 1839 N - On request 2452 N
(10 - 62.5 - 125 - 187.5 kgf - On request 250 kgf)

Superficial Rockwell: 147.1 - 294.2 - 441.3 N (15 - 30 - 45 kgf)

Vickers: 29.42 - 294.2 N (3 - 30 kgf)

Brinell: 153.2 - 294.2 - 306.5 N (15.625 - 30 - 31.2 kgf)

Khả năng đo

Rockwell: HRC - HRA - HRD - HRB - HRF - HRG - HRL - HRM - HRR

Superficial Rockwell: HRN + HRT

Brinell (On request): HB30 - HB10 - HB5 - HB2.5 MPa (F/D2)

Vickers (On request) (Only indentation): HV3 - HV10 - HV30 - HV100

Độ chính xác

Better than 0.5 %

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ