Kiểm tra- Thử nghiệm

Kính hiển vi điện tử BK20 - đo vết lõm Brinell

Kính hiển vi điện tử giúp dễ dàng đo đường kính vết lõm sau khi dùng mũi thử Brinell (với đường kính mũi thử 2,5 - 5 -10 mm)

Kính hiển vi điện tử giúp dễ dàng đo đường kính vết lõm sau khi dùng mũi thử Brinell (với đường kính mũi thử 2,5 - 5 -10 mm)

  • Nhỏ gọn, dễ sử dụng
  • Tự động điều chỉnh độ sáng
  • Độ chính xác và độ lặp lại kết quả đo cao +/- 1%
  • Có thể cài đặt trên PC
  • Phần mềm bổ sung cho phân tích luyện kim được cung cấp miễn phí

BK20 - EASY BRINELL

Tiêu chuẩn

ASTM E-10 / ISO 6506

Đầu ra dữ liệu

USB

Khả năng đo

Đầu dò A: Độ phóng đại 20X - Tự động vết lõm Brinell của mũi đo với đường kính Ø 5 - 10 mm

Đầu dò B (Optional): Độ phóng đại 40X - Tự động vết lõm Brinell của mũi đo với đường kính Ø 2.5 mm

Chế độ đọc

Tự động đo vết lõm và tự động lấy nét

Độ chính xác

Tốt hơn 1 %

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ