Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị kiểm tra độ cứng Brinell Model LD SERIES

Là thiết bị kiểm tra độ cứng Đơn giản nhất theo phương pháp đo Brinell nhưng nó có thể kiểm tra theo tất cả các tiêu chuẩn, kết quả hiển thị đơn giản, thích....

Là thiết bị kiểm tra độ cứng Đơn giản nhất theo phương pháp đo Brinell nhưng nó có thể kiểm tra theo tất cả các tiêu chuẩn, kết quả hiển thị đơn giản, thích hợp dùng cho các xưởng sản xuất và nhà máy nhỏ…

  • Thiết bị đơn giản nhất trong dòng máy đo Brinell và Vickers.
  • Sử dụng công nghệ Closed loop của AFFRI để giảm thiểu sự rung động khi đông.
  • Độ lặp lại và độ chính xác cao.
  • Đầu đo có thể điều chỉnh dịch chuyển ra vào để phù hợp với mẫu bậc thang cần đo.

 

Tiêu chuẩn

EN-ISO 6506-2 / EN-ISO 6507-2 / EN-ISO 6508-2 / ASTM E10 / ASTM E18 / ASTM E92

Hành trình dịch chuyển đầu đo

30mm

Camera

 

Thời gian đo

5- 60s

Tải kiểm tra

Brinell: 98.07 - 147.1 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1839 - 2452 - 4903 - 7355 - 9807 - 29421 N

(10 - 15 - 30 - 31.2 - 62.5 - 187.5 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 kgf)

Rockwell (Khi yêu cầu): 588.4 - 980.7 - 1471 N (60 - 100 - 150 kgf)

Vickers (Khi yêu cầu): 98.07 - 147.1 -294.2 - 490.3 - 980.7 N (10 - 15 - 30 - 50 - 100 kgf)

Khoảng cách đặt mẫu

 

Khả năng kiểm tra

Rockwell HRC A - D - B - F - G - L - M – R

Superficial Rockwell HRN + HRT

Brinell

Vickers 

Xuất dữ liệu

RS 232C Hoặc cổng USB theo yêu cầu

Nguồn cung cấp

110 or 220 V / 50-60 Hz

Độ chính xác

Tốt hơn 0.5%

Kiểm tra được đối với tất cả vật liệu theo quy trình và tiêu chuẩn kiểm tra BRINELL.

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ