Kiểm tra- Thử nghiệm

Máy đo độ cứng tự động Brinell Model MRS Jet 3000

Máy đo độ cứng tự động, có thể lắp đặt trên dây truyền sản xuất với tốc độ kiểm tra nhanh bằng phương pháp Brinell HBWT, tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM, ISO v...

Máy đo độ cứng tự động, có thể lắp đặt trên dây truyền sản xuất với tốc độ kiểm tra nhanh bằng phương pháp Brinell HBWT, tuân thủ theo tiêu chuẩn ASTM, ISO và JIS.

MRS-JET 3000
Tiêu chuẩn

EN-ISO 6506 / ASTM E18 / ASTM E103

Hành trình đầu đo Lập trình khoảng cách đầu đo tự động tiếp xúc bề mặt

Indenter and clamping-hood stroke

300 mm (More on request)

X/Y table

400 x 400 mm

Khả năng đo sâu

240 mm

Lực tải thử nghiệm

Brinell: 49.03 - 61.29 - 98.07 - 153.2 - 245.2 - 294.2 - 306.5 - 612.9 - 1226 - 1839 - 2452 - 4903 - 7355 - 9807 - 29421 N
(5 - 6.25 - 10 - 15.6 - 25 - 30 - 31.2 - 62.5 - 125 - 187.5 - 250 - 500 - 750 - 1000 - 3000 kgf)

Khả năng đo thực

Brinell: HBWT

Độ chính xác

Better than 0.5 %

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ