Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo độ bóng ZG8000

Zehntner ZG8000 của Proceq cho phép các nhà cung cấp lớp phủ, nhà sản xuất sản phẩm và QA/QC thực hiện kiểm tra chất lượng lớp phủ một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Ứng dụng trực tiếp trên bề mặt mẫu với mũi gá hỗ trợ.
  • Ứng dụng trong dây truyền sản xuất (khoảng cách với bề mặt mẫu 5mm).
  • Kiểm tra độ bóng lớp phủ ngay cả trên các bề mặt cong, nhỏ.
PC Software

Zehntner Live App & website interface

Hiển thị

Standalone device: OLED Monochrome, 256 x 64 px,
active size 50.7 x 12.4 mm / 2.0 x 0.5 in
Live use: Any compatible Apple® iOS device

Bộ nhớ

Device if offline: approx. 20’000 measurements
App: Up to 1 TB (depending on the Apple iOS device)

Cổng kết nối

Bluetooth® Low Energy to Apple iOS device
Wi-Fi or 4G to Proceq Live cloud

Phương thức đo

Đo tiếp xúc: với mũi gá kèm theo

Đo không tiếp xúc: ứng dụng trên dây truyền sản xuất (khoảng cách tiếp xúc mẫu trong khoảng 5mm)

Báo cáo

Data export to XLS, CSV
Reporting export to PDF
Logbook

Chế độ đo

Single
Continuous
Scan

Diện tích đo

20°: 3.5 mm / 0.14 in
60°: 3.8 x 6.5 mm / 0.15 x 0.26 in

Góc đo

20° (high-gloss), 60° (mid-gloss) and Haze

Dải đo

20°: 0 – 2’000 GU
60°: 0 – 1’000 GU
H : 0 – 1’000 HU

Trọng lượng

ca. 150 g / 5.3 oz

Nguồn Pin

Removable, 1x AAA, flight-safe

Operating Temperature

0 to 40°C (32 to 104°F), <95% RH, non-condensing

Special Features

Stray Light Compensation
High-contrast OLED screen
Target positioning laser

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ