Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị đo độ bóng ZG8000

Zehntner ZG8000 của Proceq cho phép các nhà cung cấp lớp phủ, nhà sản xuất sản phẩm và QA/QC thực hiện kiểm tra chất lượng lớp phủ một cách dễ dàng và nhanh chóng.
  • Ứng dụng trực tiếp trên bề mặt mẫu với mũi gá hỗ trợ.
  • Ứng dụng trong dây truyền sản xuất (khoảng cách với bề mặt mẫu 5mm).
  • Kiểm tra độ bóng lớp phủ ngay cả trên các bề mặt cong, nhỏ.
Overview
PC Software Zehntner Live App & website interface
Hiển thị Standalone device: OLED Monochrome, 256 x 64 px,
active size 50.7 x 12.4 mm / 2.0 x 0.5 in
Live use: Any compatible Apple® iOS device
Bộ nhớ Device if offline: approx. 20’000 measurements
App: Up to 1 TB (depending on the Apple iOS device)
Cổng kết nối Bluetooth® Low Energy to Apple iOS device
Wi-Fi or 4G to Proceq Live cloud
Phương thức đo Đo tiếp xúc: với mũi gá kèm theo
 
Đo không tiếp xúc: ứng dụng trên dây truyền sản xuất (khoảng cách tiếp xúc mẫu trong khoảng 5mm)
Báo cáo Data export to XLS, CSV
Reporting export to PDF
Logbook
Chế độ đo Single
Continuous
Scan
Diện tích đo 20°: 3.5 mm / 0.14 in
60°: 3.8 x 6.5 mm / 0.15 x 0.26 in
Góc đo 20° (high-gloss), 60° (mid-gloss) and Haze
Dải đo 20°: 0 – 2’000 GU
60°: 0 – 1’000 GU
H : 0 – 1’000 HU
Trọng lượng ca. 150 g / 5.3 oz
Nguồn Pin Removable, 1x AAA, flight-safe
Operating Temperature 0 to 40°C (32 to 104°F), <95% RH, non-condensing
Special Features Stray Light Compensation
High-contrast OLED screen
Target positioning laser

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ