Thiết bị đo chiều dày vật liệu với B-scan- Model DM5E/ DM5E DL

Thiết bị đo chiều dày vật liệu với hiển thị dạng số và B-Scan Lưu trữ và xuất báo cáo qua cổng Mini-USB

  • Chức năng bỏ qua lớp phủ trên vật liệu (Dual Multi mode)
  • Chức năng ghi lại giá trị đo thấp nhất và cao nhất ( Min/Max Scan)
  • Đánh giá theo % độ ăn mòn của vật liệu với độ dày danh định (Diff/RR%)
  • Chức năng hiển thị giá trị đo B-Scan
  • Lưu trữ được 50,000 giá trị đo, kết nối với máy vi tính qua cổng Mini-USB (model DM5E DL)
  • Quản lý và báo cáo kết quả thông qua phần mềm UltraMate hay UltraMate Lite
  • Có thể thay đổi nhiều loại đầu khác nhau theo yêu cầu sử dụng (đầu dò đo đường ống có đường kính nhỏ, đầu dò đo vật có nhiệt độ cao…)

Product Downloads

Download Language File Type
DM5E Series Brochure English PDF
DM5E Series Catalog Vietnamese PDF
DM5E Series Operating Manual English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật