Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm thép tấm- Model BPE

Hệ thống siêu âm tách lớp hoặc khuyết tật bên trong các cuộn thép. Hệ thống BPE có thể hoạt động độc lập hoặc được tích hợp vào hệ thống kiểm tra m...
  • Hệ thống BPE được thiết kế chuyên kiểm tra các cuộn băng thép trước khi dùng nó để hàn thành các ống bằng phương pháp hàn hồ quang chìm (Submerged  Arc Welded-SAW) hoăc hàn điện trở (Eectrical Resistance Welded - ERW).
  • Kiểm tra tách lớp hoặc tạp chất trong vật liệu cơ bản trước khi hàn thành ống.
  • Kiểm tra kiểu xác suất thống kê hoặc kiểm tra toàn bộ.
  • Không giới hạn kích thước và bề dày.
  • Tốc độ kiểm tra từ 1 m/phút đến 20 m/phút (ống SAW) và lên đến 2 m/s (ống  ERW)
  • Ứng dụng trong nhà máy sản xuất ống lớn.

Kiểm tra chất lượng thép cuộn

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ