Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống siêu âm đầu ống- Model REP (Tube End Tester)

Hệ thống siêu âm khuyết tật đầu ống, xác định độ dày thành ống hoặc đo độ lệch tâm của ống
  • Hệ thống bao gồm các đầu dò lắp cố định chuyên kiểm tra đầu không được hàn để nối các ống hoặc dùng kiểm tra các ống hàn cao tần (ERW).
  • Có thể kiểm tra theo chiều ngang, dọc, đo chiều dày thành ống và tính toán độ lệch tâm của ống
  • Dùng kiểm tra các ống có đường kính từ 20 đến 200 mm
  • Được ứng dụng phổ biến cho các ngàng công nghiệp sắt thép, nhà máy ống.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ