Kiểm tra- Thử nghiệm

Hệ thống kiểm tra ống hàn dạng xoắn ốc- Model SNUP-SP - Spiral SAW

Hệ thống siêu âm khuyết tật và đánh giá tự động các mối hàn dạng xoắn ốc trên trên ống
 • Kiểm tra khuyết tật trên ống với các dạng đường hàn xoắn ốc, vùng hàn bị ảnh hưởng nhiệt (HAZ) và phần cuối của ống
 • Các dạng khuyết tật nằm ngang được kiểm tra bằng các đầu dò góc 
 • 6 đầu dò được sử dụng đồng thời trong hệ thống, 4 đầu dò góc sẽ phát hiện các khuyết tật nằm dọc theo chiều dài đường ống, 2 đầu dò thằng phát hiện khuyết tật dạng tách lớp
 • Tuỳ theo từng loại đường kính ống mà người sử dụng có thể sử dụng thêm một hoặc nhiều đầu dò
 • Để kiểm tra mối hàn dạng xoắn ốc SNUP: người ta gắn thêm vào hệ thống trục nâng và hệ trục để di chuyển ống theo chiều dọc và chiều ngang.
 • Hệ thống này được hỗ trợ bằng hệ thống khí nén và có khả năng tự động hoá quá trình kiểm tra
 • Thiết bị kiểm tra khuyết tật tức thời ngay sau công đoạn hàn kết thúc

   

   

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ