R2B Inflatable EFC Rings

Phù hợp cho đường kính ống từ 6 inch đến 60 inch. Nhiết độ làm việc tối đa 70°C. Có thể thay đổi tần số hoạt động. Dễ dàng thay thế các biết tử. Có khả năng...

  • Lightweight transduction system
  • Hold transducer modules that can be moved from ring to ring
  • Effective on large diameter pipes (6” plus)
  • Inflated with simple pneumatic pump (approx. 25 psi)
  • Automatic ring detection
  • Max operating temperature of 70C
  • Only requires about 2.5” radial clearance around the pipe (and 8” of axial clearance along the pipe)

Product Downloads

Download Language File Type
Guided Ultrasocnic Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật