Kiểm tra- Thử nghiệm

Bộ gá trần cho đèn ST700

Khung lắp có thể điều chỉnh tự do để lắp đặt ST700 trên tràn của hệ thống kiểm tra theo tiêu chuẩn Magnaflux. Để có thể di chuyển và điều chỉnh dễ dàng
  • Khung lắp có thể điều chỉnh tự do để lắp đặt  ST700  trên tràn của hệ thống kiểm tra theo tiêu chuẩn Magnaflux.
  • Để có thể di chuyển và điều chỉnh dễ dàngTay xoay với phần mở rộng 18 in / 46 cm và giá treo đèn có thể xoay
  • Phạm vi di chuyển ngang 17 in / 43 cm và điều chỉnh chiều cao 12 in / 30 cm.
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ