Kiểm tra- Thử nghiệm

Súng phun nước

Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu, phù hợp với tiêu chuẩn ASTM E1417, AMS 2647D, BPVC
  • Dùng để phun nước rửa hoặc chất thấm PE
  • Mã số: 520090

Phun nước để làm sạch bề mặt kiểm tra

Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ