Kiểm tra- Thử nghiệm

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy NiCr Test Panels

Bộ tấm NiCr kiểm tra độ nhạy
  • 506251 tấm độ sâu vết nứt 10 micron
  • 506252 tấm độ sâu vết nứt 20 micron
  • 506253 tấm độ sâu vết nứt 30 micron
  • 506254 tấm độ sâu vết nứt 50 micron
  • 184400 bộ gồm 4 tấm trên.
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ