Phần mềm Module RTM - USLT 2000

Phần mềm đo độ dày chính xác đối với các tấm mỏng hay lớp mạ mỏng Dải đo: 0.15 mm đến 1.5 mm với độ chính xác ± 5 μm

Product Downloads

Download Language File Type
Module RTM - USLT 2000 Brochure English PDF
Module RTM - USLT 2000 Catalog Vietnamese PDF
Inspection Technologies Brochure English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật