Ống soi mềm- Model FIBERSCOPE

Nhiều lựa chọn đường kính (tới 1mm), góc nhìn và chiều dài khác nhau. Có thể kết nối với camera để chụp ảnh

  • Tiêu chuẩn dây soi có khớp quay đầu soi.
  • Các đường kính tiêu chuẩn: 2.4mm 3.2mm 4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm
  • Chiều dài dây soi từ 0.7m đến 2.77m

Product Downloads

Download Language File Type
Fiberscope Brochure English PDF
Fiberscope Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật