Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt Model VA900

Model VA900 là thiết bị lý tưởng cho các ứng dụng đo có độ chính xác 1 giây cung, phổ biến trong việc đo và hiệu chuẩn đầu chia độ, các thiết bị về góc khác....
  • Độ chính xác đến 1 giây cung
  • Phụ kiện đa dạng cho nhiều ứng dụng khác nhau
  • Thiết kế chắc chắn, sử dụng đơn giản với hiển thị 2 trục
  • Dải đo rộng ± 900 giây cung
TYPE CODE   TA60
142-10
VA900
112-2208
TA51
142-13
Ultra
142-201
Ultra HP
142-204
Best accuracy* sec 6 1 0.5 0.2 0.1
Accuracy over total range sec 30 1 2 0.4** 0.2**
Range of measurement min 60x60 10    
    ± 900      
sec (± 1500ext) 1800x1200 300x300
Range in eyepiece sec 10,800 2,800 1,140 N/A (laser sighting aid used)
Direct reading to sec 60 0.5 0.2 0.001 0.0001
Working distance***
for full measuring range
m
ft
0.5
1.5
1
3
9
30
5
15
5
15
Maximum working distance m
ft
3
9
5
15
20
60
20
60
10
30
Readout means   Graticule Micrometer
& raticule
Micrometer Digital PC
Display
Digital PC
Display
Measurement axes   2 2 2 2 2
Light source for measurement   6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
Infra-red
LED
Infra-red
LED
Barrel diameter approx mm
in
25
1
38
1.5
57
2.25
57
2.25
57
2.25
Approximate overall length mm
in
150
6.2
330
13
420
16.5
420
16.5
490
19.5
Approximate weight kg
lb
0.5
1.1
1.7
3.8
4.8
10.5
5
11
5

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ