Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt Model TA60

TA60 là ống chuẩn trực tự động có kích thước nhỏ gọn, phạm vi đo rộng và thiết kế vững chắc với bộ gá đa năng phù hợp cho nhiều ứng dụng
  • Sử dụng đơn giản với thiết kế vững chắc và lưới ngắm trục kép
  • Dễ dàng lắp đặt lên bộ gá
  • Góc quan sát rộng
  • Lưới ngắm trường tối cho bề mặt phản xạ thấp
  • Phụ kiện đa dạng
TYPE CODE   TA60
142-10
VA900
112-2208
TA51
142-13
Ultra
142-201
Ultra HP
142-204
Best accuracy* sec 6 1 0.5 0.2 0.1
Accuracy over total range sec 30 1 2 0.4** 0.2**
Range of measurement min 60x60 10    
    ± 900      
sec (± 1500ext) 1800x1200 300x300
Range in eyepiece sec 10,800 2,800 1,140 N/A (laser sighting aid used)
Direct reading to sec 60 0.5 0.2 0.001 0.0001
Working distance***
for full measuring range
m
ft
0.5
1.5
1
3
9
30
5
15
5
15
Maximum working distance m
ft
3
9
5
15
20
60
20
60
10
30
Readout means   Graticule Micrometer
& raticule
Micrometer Digital PC
Display
Digital PC
Display
Measurement axes   2 2 2 2 2
Light source for measurement   6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
Infra-red
LED
Infra-red
LED
Barrel diameter approx mm
in
25
1
38
1.5
57
2.25
57
2.25
57
2.25
Approximate overall length mm
in
150
6.2
330
13
420
16.5
420
16.5
490
19.5
Approximate weight kg
lb
0.5
1.1
1.7
3.8
4.8
10.5
5
11
5

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ