Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt Model TA51

Model TA51 có dải đo rộng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao, hệ thống này phổ biến trong việc đo chuẩn các đầu chia độ và các thiết bị đo góc khác như kính....
  • Thước trắc vi trục kép
  • Độ chính xác đến 0.5 giây cung
  • Sử dụng đơn giản với thiết kế vững chắc và hiển thị trục kép
  • Dải đo rộng đến 10 phút
  • Phụ kiện đa dạng
Overview
TYPE CODE   TA60 VA900 TA51 Ultra Ultra HP
142-10 112-2208 142-13 142-201 142-204
Best accuracy* sec 6 1 0.5 0.2 0.1
Accuracy over total range sec 30 1 2 0.4** 0.2**
Range of measurement min 60x60 10    
    ± 900      
sec (± 1500ext) 1800x1200 300x300
Range in eyepiece sec 10,8 2,8 1,14 N/A (laser sighting aid used)
Direct reading to sec 60 0.5 0.2 0.001 0.0001
Working distance*** m 0.5 1 9 5 5
for full measuring range ft 1.5 3 30 15 15
Maximum working distance m 3 5 20 20 10
ft 9 15 60 60 30
Readout means   Graticule Micrometer Micrometer Digital PC Digital PC
& raticule Display Display
Measurement axes   2 2 2 2 2
Light source for measurement   6V 2 Watts 6V 2 Watts 6V 2 Watts Infra-red Infra-red
Lamp Lamp Lamp LED LED
Barrel diameter approx mm 25 38 57 57 57
in 1 1.5 2.25 2.25 2.25
Approximate overall length mm 150 330 420 420 490
in 6.2 13 16.5 16.5 19.5
Approximate weight kg 0.5 1.7 4.8 5 5
lb 1.1 3.8 10.5 11 11

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ