Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số Model Ultra 142-201

Sử dụng công nghệ CCD mới nhất, ống chuẩn trực tự động hai trục kỹ thuật số là thiết bị đa năng cung cấp độ chính xác cao và ổn định trên toàn dải đo, phù hợ...
  • Dải đo rộng đến 1800 giây
  • Độ chính xác cao đến 0.4 giây trên toàn bộ dải đo
  • Sử dụng và hiển thị đồng thời 2 trục
  • Laser trợ ngắm dễ dàng lắp đặt
  • Điều khiển vận hành trên PC màn hình cảm ứng
  • Phần mềm đơn giản và rõ ràng với đầy đủ các gói ứng dụng
TYPE CODE   TA60
142-10
VA900
112-2208
TA51
142-13
Ultra
142-201
Ultra HP
142-204
Best accuracy* sec 6 1 0.5 0.2 0.1
Accuracy over total range sec 30 1 2 0.4** 0.2**
Range of measurement min 60x60 10    
    ± 900      
sec (± 1500ext) 1800x1200 300x300
Range in eyepiece sec 10,800 2,800 1,140 N/A (laser sighting aid used)
Direct reading to sec 60 0.5 0.2 0.001 0.0001
Working distance***
for full measuring range
m
ft
0.5
1.5
1
3
9
30
5
15
5
15
Maximum working distance m
ft
3
9
5
15
20
60
20
60
10
30
Readout means   Graticule Micrometer
& raticule
Micrometer Digital PC
Display
Digital PC
Display
Measurement axes   2 2 2 2 2
Light source for measurement   6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
6V 2 Watts
Lamp
Infra-red
LED
Infra-red
LED
Barrel diameter approx mm
in
25
1
38
1.5
57
2.25
57
2.25
57
2.25
Approximate overall length mm
in
150
6.2
330
13
420
16.5
420
16.5
490
19.5
Approximate weight kg
lb
0.5
1.1
1.7
3.8
4.8
10.5
5
11
5
11

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ