Ống chuẩn trực tự động ngắm bằng mắt (TA51)

Model TA51 có dải đo rộng nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác cao, hệ thống này phổ biến trong việc đo chuẩn các đầu chia độ và các thiết bị đo góc khác như kính....

  • Thước trắc vi trục kép
  • Độ chính xác đến 0.5 giây cung
  • Sử dụng đơn giản với thiết kế vững chắc và hiển thị trục kép
  • Dải đo rộng đến 10 phút
  • Phụ kiện đa dạng

Product Downloads

Download Language File Type
TA51_VA900 English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật