Kiểm tra- Thử nghiệm

Ống cân thẳng hàng kỹ thuật số

Hệ thống cung cấp một CCD độ phân giải cao với phần mềm tự động cảm ứng vị trí tâm của đĩa ngắm CCD và sau đó tính toán khoảng cách từ trục chuẩn để đảm bảo....
  • Đầu ra kỹ thuật số hiển thị rõ ràng trục X và Y, hạn chế tối đa các sai lệch do người vận hành
  • Đầu ra dạng đồ họa cho việc xuất báo cáo và lưu trữ kết quả
  • Độ lặp lại của phép đo cung cấp bởi hệ thống CCD chính xác
  • Kết quả tính toán nhanh cho phép đánh giá nhanh và dễ dàng
  • Lý tưởng cho việc giám sát tự động từ xa với bộ nhớ
  • Độ chính xác thông thường: 5 µm trên chiều dài 3m
Overview
  Digital Micro Standard Micro Focusing Alignment Laser Alignment Telescope Infra-Red Small Telescope
Alignment Telescope Alignment Telescope Telescope
Code 112-3389 112-2582 112-850 112-3331 on application 112-4939
112-2583
Max working 20 m infinity infinity 10 m (bigger on application) 10 m infinity
distance
Measuring range 50 mm +/-1.2 mm* none 5 mm +/-1.2 mm none
Best accuracy** 5 µm 10 µm 10 µm 5 µm not applicable 26 µm
Resolution 1 µm 10 µm 10 µm 0.1 µm not applicable 26 µm
Targets dedicated see page 14 see page 14 dedicated detector only dedicated IR target see page 14
CCD target
Magnification x34 x34*** x34*** not applicable not applicable x20
Barrel diameter 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm 57.137–57.147 mm rectangular – 57.137–57.147 mm 44.43–44.44 mm
cylindrical on request

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ