Ống cân thẳng hàng cơ bản

Ống cân thẳng hàng cơ bản cho phép thiết lập đường chuẩn bằng cách tận dụng sự song song và đồng trục của phần trục cơ và trục quang, cung cấp độ chính xác đ...

  • Tương tự ống cân thẳng hàng có tích hợp thước trắc vi, hệ thống này mang đến các ứng dụng đo và cân thẳng hàng như đường ống, đóng tàu, hàng không…
  • Sự đồng trục từ cơ khí đến quang học đều dưới 6 µm
  • Độ song song của đường ngắm quang và trục cơ học nhỏ hơn 3 giây cung
  • Phụ kiện đa dạng

Product Downloads

Download Language File Type
Alignment_systems_Lowres_EN English PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật