Miếng đỡ các chi tiết nhỏ

Bền và sử dụng để kết nối 2 thanh dẫn trung tâm kích thước nhỏ

  • Mã số: 28470-28471

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật