Kiểm tra- Thử nghiệm

Thiết bị phân tích Model UTIMA EXPERT LT

Thiết bị có thiết kế quang học chất lượng cao tích hợp cách tử ba chiều mật độ cao, chiều dài tiêu cự 1m, Total Plasma View độc đáo cho độ phân giải, độ nhạy...
  • Thiết bị có thiết kế quang học chất lượng cao tích hợp cách tử ba chiều mật độ cao, chiều dài tiêu cự 1m, Total Plasma View độc đáo cho độ phân giải, độ nhạy, độ ổn định cao.
  • Vùng quan sát xuyên tâm và Total Plasma View cung cấp giới hạn phát hiện thấp nhất trong ICP - OES
  • Đặc điểm khí bao độc đáo cho độ ổn định vượt trội trên các mẫu với tổng lượng rắn hòa tan cao, lên tới 30% 
  • Dải bước sóng liên tục, từ 120 tới 800 nm với tùy chọn vùng  Far UV giúp cải thiện độ nhạy cho phân tích nhóm  halogen hoặc các bước sóng thay đổi.
  • Đạt độ phân giải chưa từng có, giảm thiểu nhiễu phổ :  <5 pm="" trong="" d="" i="" ph="" 120-320="" nm="" span="">

S3-base viewer

S3-base viewer hiển thị toàn bộ S3-base, được tạo ra bằng sự thu thập phổ ICP thực và chứa hơn 50.000 bước sóng được nhận diện bằng các dữ liệu phổ hoàn chỉnh, giúp nhận diện các vạch phát xạ trong các mẫu chưa biết

  • Có sẵn toàn bộ cơ sở dữ liệu S3-base
  • Hiển thị bước sóng phân tích và mật độ, giới hạn phát hiện liên quan
  • Hiển thị danh sách các đường phát xạ tiềm năng, bao gồm các vạch phát xạ có sẵn plasma, trong vùng lân cận của một bước sóng có mật độ và giới hạn phát hiện liên quan
  • Hiển thị đồ thị của vạch phát xạ phân tích  và các vạch phát xạ tiềm năng cho việc nhận diện.

Bộ nguồn phát

Trạng thái rắn, 40.68 MHz, làm mát bằng nước

Tourch     

Tourch hoàn toàn có thể tháo rới, vòi phun bằng nhôm có đường kính trong 3 mm, ống trong và ngoài bằng thủy tinh

Bộ đưa mẫu

Ống phun ly tâm và buồng phun xoáy bằng thủy tinh, bơm nhu động 3 kênh, thiết bị bao khí.

Hệ thống quang học

Ổn định nhiệt, chiều dài tiêu cự 1m, cách tử 2400g/mm được sử dụng tại trật tự 1 và 2 với độ phân giải quang học  <5 pm="" trong="" d="" i="" b="" c="" s="" ng="" 120-320="" nm="" v="" 11="" pm="" trong="" d="" i="" 320-800="" nm="" span="">

Đầu thu

Đầu thu kép PMT

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ