Mẫu đối chứng kiểm tra mối hàn

Có 3 khuyết tật vơi chiều sâu khác nhau+0.5mmx4 lớp phủ. Hiệu chuẩn độ nhạy của thiết bị dòng xoáy trong kiểm tra và đánh giá mối hàn

  • Mẫu chuẩn sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị và đầu dò trước khi kiểm tra với các vết nứt tương ứng trên mẫu.
  • Model thường dùng:
    • 29A028 (thép cacbon), 29A029 (nhôm), 29A032 (Titan), 29A049 (thép không gỉ): vết nứt sâu 0.2, 0.5, 1mm
    • 31A008 (thép cacbon) với chiều sâu vết nứt: 0.5

Product Downloads

Download Language File Type
Rotating Eddy Curent Brochure English PDF
Rotating Eddy Curent Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật