Kiểm tra- Thử nghiệm

Kính hiển vi Vision Engineering Model SX 80

Kính hiển vi hình ảnh cực cao chất lượng cao, SX80 cung cấp màu sắc, độ tương phản và độ rõ nét đặc biệt. SX80 mang lại hiệu năng, tính linh hoạt và độ tin cậy cao.

Kính hiển vi Vision Engineering SX 80 là kính hiển vi soi nổi sử dụng công nghệ quang học CMO tiên tiến hang đầu hiện nay, cho chất lượng hình ảnh rất cao trong tầm giá thấp so với chất lượng. Nhỏ gọn cùng thiết kế mô-đun đa dang phù hợp với nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả khả năng sử dụng camera và đo lường.

SX80 là giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đa dang khác nhau về kiểm tra không phá hủy bề mặt sản phẩm, nghiên cứu chuyên sâu và các ứng dụng đòi hỏi độ phóng đại và chất lượng quang học suất sắc. Là phương án tiết kiệm chi phí nhưng vẫn mang lại nhưng kết quả ngoài mong đợi.

With an 8:1 zoom ratio, the SX80 has a standard magnification range of 8x – 64x (256x max.) allowing fast and accurate viewing of all subjects. A compact, modular design allows accessories to be added to the configuration, without loss of contrast and clarity.

Optical data

 

SX80 Optical Data

Eyepieces

Objective Lenses

Zoom Range

Working Distance

10x/22 F.N. 0.5x 4x – 32x 130mm
10x/22 F.N. 1.0x 8x – 64x 78mm
10x/22 F.N. 2.0x 16x – 128x 32.5mm
15x/16 F.N. 0.5x 6x – 48x 130mm
15x/16 F.N. 1.0x 12x – 96x 78mm
15x/16 F.N. 2.0x 24x – 192x 32.5mm
20x/13 F.N. 0.5x 8x – 64x 130mm
20x/13 F.N. 1.0x 16x – 128x 78mm
20x/13 F.N. 2.0x 32x – 256x 32.5mm

Technical Data

Technical Data

Optical System CMO (Common Main Objective)
Total Magnification 4x – 256x
Zoom Ratio 8:1
Observation Tube Inclination 20°
Interpupillary Distance 55mm – 75mm
Objectives Plan Achromatic 0.5x, 1.0x, 2.0x
Eyepieces WF10x F.N.22; WF15x F.N.16; WF20x F.N.13

Dimensions

Bench Stand

 • A = 240mm
 • B = 285mm
 • C = 390mm
 • D = 185mm max., less working distance*

* with 1x objective

Boom Mount

 • E = 275mm
 • F = 395mm
 • G = 485mm
 • H = 442mm max.
 • I = 230mm max., less working distance *

* with 1x objective

Dual Arm Boom

 • J = 245mm max., less working distance*
 • K = 670mm max.
 • L = 405mm

* with 1x objective

 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ