Đo Lường - Thử Nghiệm Kim LoạiKiểm Tra Không Phá Hủy (NDT)

Bút thuốc thấm

Dạng bút dễ sử dụng, kiểm tra lại các vị trí phát hiện khuyết tật hoặc các chi tiết nhỏ

Bút được sử dụng cho các vùng hoặc các chi tiết nhỏ
Chứa thuốc thấm SKL-SP1 

01-5150-30 hộp 12 bút                                         
  • Sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu bằng mắt thường (PT)
  • Sử dụng kiểm tra tại các vị trí khó tiếp cận, chi tiết nhỏ...
  • Hoặc kiểm tra lại các vị trí có chỉ thị vừa kiểm tra.
Sản Phẩm Vừa Xem

Hệ thống đang xử lý. Vui lòng chờ!