Kiềm kẹp

Dùng để kẹp các thanh dẫn trung tâm, sử dụng cho các ứng dụng kiểm tra di động Thỏa tiêu chuẩn: ASTM E709-08, ASTM E1444, BPVC

  • Mã số: 1865A

Product Downloads

Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật