Khối kiểm tra độ phân giải AWS

Dùng kiểm tra độ phân giải của đầu dò góc. Gồm 3 chùm lỗ đường kính 0.062” cho 3 góc 45°,60°, và 70°. Kích thước:6" x 3" x 1"

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật