Khối đánh giá Phase array ASTM E2491

Xây dựng đường cong DAC và đánh giá thiết bị phase array Kích thước: 150mm x 100mm x 25mm Vật liệu: theo yêu cầu

Product Downloads

Download Language File Type
Calibration Blocks Brochure English PDF
Calibration Blocks Catalog Vietnamese PDF
Google+

Liên Hệ

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về Sản phẩm và các Giải pháp kỹ thuật