Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu khuyết tật mối hàn tấm, ống

  • Gồm các mối hàn V đơn, V kép với các khuyết tật khác nhau được chế tạo sẵn.
  • Có nhiều kích thước khác nhau tùy theo nhu cầu khách hàng.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ