Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn V2

Đa dạng vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Lỗ 1.5mm, thép cácbon.
  • Kích thước: 12.5mm x 43mm x 75mm ; 20mm x 43mm x 75mm ; 25mm x 43mm x 75mm
  • Cấp kèm hộp đựng.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ