Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn Tipsy (Tipsy Step Block)

Vật liệu: Nhôm, thép cacbon, thép hợp kim và titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:

- 25.0, 37.5, 50.0, 62.5, 75.0, 87.5, 100 và 112.5mm
- 1.0, 1.5, 2.0,2.5, 3.0, 3.5, 4.0 và 4.5"
 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ