Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn No.1 (K1)

Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Lỗ 3mm, thép cácbon.
  • Kích thước: 25mmx100mmx300mm.
  • Cấp kèm hộp đựng.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ