Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn 8 bậc VW (8-Step Block)

Vật liệu: Nhôm, thép cacbon, thép hợp kim và titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Với độ dày các bậc: 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 và 8.0mm.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ