Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn 5 bậc (5 step block)

Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - 2.5, 5, 7.5, 10 và 12.5 mm
    - 0.1", 0.2", 0.3", 0.4" và 0.5"

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ