Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn 4 bậc (Thin Step Block)

Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:

- 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm và 2.5mm
- 0.040", 0.060", 0.080" và 0.100"
 

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ