Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn 4 bậc (4-Step Block)

Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - 6.25, 12.5, 18.75 và 25mm.
    - 0.25”, 0.50”, 0.75” và 1.00”.

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ