Kiểm tra- Thử nghiệm

Mẫu chuẩn 10 bậc (10 Step Block)

Vật liệu: Nhôm, thép cacbon, thép hợp kim và titan.
  • Vật liệu: Nhôm, thép carbon, thép hợp kim hoặc titan.
  • Theo hệ metric/inch với độ dày bậc:
    - Từ 2.5mm đến 25.0mm (bước 2.5mm
    - Từ 0.100" đến 1.000" (bước 0.100")

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ