Kiểm tra- Thử nghiệm

Khối kiểm tra độ phân giải AWS

  • Dùng kiểm tra độ phân giải của đầu dò góc. Gồm 3 chùm lỗ đường kính 0.062” cho 3 góc 45°,60°, và 70°.
  • Kích thước:6" x 3" x 1"
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ