Kiểm tra- Thử nghiệm

Khối đánh giá Phase arrayASTM E2491

  • Xây dựng đường cong DAC và đánh giá thiết bị phase array
  • Kích thước: 150mm x 100mm x 25mm
  • Vật liệu: Nhôm, thép cacbon, thép hợp kim hoặc titan.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ