Kiểm tra- Thử nghiệm

Khối chuẩn DS (AWS type)

  • Dùng hiệu chuẩn khoảng cách và độ nhạy cho sóng dọc. Gồm một phần chiều cao 2” và 2 phần chiều cao 4”.
  • Kích thước: 6.0" x 4.0" x 2.0"
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ