Kiểm tra- Thử nghiệm

Khối chuẩn biên độ khoảng cách/diện tích ASTM

  • Dùng để kiểm tra độ phân giải hoặc dùng cài đặt các đường chuẩn biên độ khoảng cách...
  • Bao gồm các khối trụ có các lỗ khoan có độ sâu hoặc đường kính khác nhau.
  • Số lượng và vật liệu tùy theo và ứng dụng của khách hàng.
     

Download File

STT
File Download
Sản Phẩm đã xem

Hệ thống đang xử lý, vui lòng chờ